In English

Hur kommer Sea Traffic Management att påverka kommunikationen i sjöräddning?

Eddie Andersson ; Jim Liljefält
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Idag är Sea Traffic Management (STM) ett omtalat ämne inom sjöfartsklustret i Europa då dess syfte är att effektivisera både tidsmässigt och miljömässigt och framförallt göra sjöfarten säkrare för alla inblandade. Detta sker genom ett flertal tjänster varav några av dem är funktionella i Search and Rescue (SAR). Syftet med denna studie var att ta reda på hur båtar med olika teknisk prestanda kommunicerar och hur deras situationsuppfattning påverkas i sjöräddningsinsatser när enheterna kommunicerar på olika sätt. Med STM kommer funktioner som chatt, delning av områden och rutter via internet och Automatic Identification System (AIS). Det medför att mycket av den information som idag skickas via radio istället kan skickas direkt till berörd enhet som textmeddelande. Detta undersöktes genom att utföra en sökövning på räddningsstationen Rörö med båtar med olika teknisk prestanda och analysera kommunikationen som skickades. Resultatet visar på tendenser att båtar med förmågan att kommunicera via flera kommunikationsmöjligheter, STM och radio, har en bättre uppfattning av situationen än enheter utan.

Nyckelord: Search and Rescue, Sjöräddning, Sea Traffic Management, Situational Awareness, AIS, VHFPublikationen registrerades 2019-05-16. Den ändrades senast 2019-05-16

CPL ID: 256675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek