In English

REINVENTING NAVET -coexisting in leftover space

Isa Karolina Håkansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-05-14. Den ändrades senast 2019-05-14

CPL ID: 256673

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek