In English

Silhouette Reqirements Development: Supporting requirements work within automotive perceived quality

Martin Hernå
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-05-09.

CPL ID: 256669

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek