In English

Performance and filtration characteristics of floccular and aerobic granular sludge using dynamic membrane filtration

Niloufar Tabesh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: wastewater treatment, granular sludge, floccular sludge, SBR, membrane filtration, dynamic membrane, cake layer resistancePublikationen registrerades 2019-05-08. Den ändrades senast 2019-05-08

CPL ID: 256667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek