In English

Digital Dentistry with Additive Manufacturing in Sweden: Implementation, Roadblocks and Business Opportunities

Johan Östblom ; David Löfgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-05-08. Den ändrades senast 2019-05-09

CPL ID: 256666

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek