In English

FE-analysis of a deep excavation in soft soil - A case study of the Marieholm tunnel project

Dan Degerman ; Tim Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Djupa schakter, PLAXIS 2D, Hardening Soil, Soft Soil, NGI-ADP, Geoteknik, Spont, bottenupptryckning, Konstitutiva modeller, Deep excavation, PLAXIS 2D, Hardening Soil, Soft Soil, NGI-ADP, Geotechnics, Sheet pile wall, Basal heave, Constitutive modelsPublikationen registrerades 2019-04-25.

CPL ID: 256660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek