In English

The assessment of small wastewater treatment plants in Cochabamba, Bolivia - A framework for using sustainable development indicators

Magdalena Huber
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Developing countries, Small wastewater treatment plants, Sustainability, Sustainable development indicators, UrbanisationPublikationen registrerades 2019-04-25. Den ändrades senast 2019-04-25

CPL ID: 256659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek