In English

Use of deep neural networks for classification of micro-Doppler signature from radar data

Daoyuan Yang ; Liting Zhou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-24. Den ändrades senast 2019-04-24

CPL ID: 256652

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek