In English

Path planning for highly automated vehicles

Fredrik Dellby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-24.

CPL ID: 256651

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek