In English

APRNet: Convolutional neural networks for a content-adaptive particle representation of images

Joel Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-24. Den ändrades senast 2019-04-24

CPL ID: 256650

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek