In English

Photo OCR for nutrition labels - Combining machine learning and general image processing for text detection of American nutrition labels

Julia Reibring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-24. Den ändrades senast 2019-04-24

CPL ID: 256649

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek