In English

Development of a phantom limb pain therapy system for at-home use

Shannon Brown
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-24.

CPL ID: 256645

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek