In English

Minimum-time optimal charging of lithium-ion batteries

Simon Fitz ; Albin Hallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-24. Den ändrades senast 2019-04-24

CPL ID: 256643

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek