In English

Running with machine learning - A study on running technique using foot placed IMUs and multinomial logistic regression

Therese Damberg ; Linnéa Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-24. Den ändrades senast 2019-04-24

CPL ID: 256642

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek