In English

INVESTIGATION AND ASSESSMENT OF PLUVIAL FLOOD MODELLING TOOLS IN URBAN AREAS - A RECOMMENDATION FOR FLOOD MANAGEMENT EXEMPLIFIED BY THE CATCHMENT AREA LINNÉSTADEN IN THE CITY OF GOTHENBURG IN SWEDEN

JULIA THERESIA HERRMANN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pluvial flooding, torrential rain, flood management, flood modellingPublikationen registrerades 2019-04-11. Den ändrades senast 2019-04-11

CPL ID: 256633

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek