In English

The paradox of project cash flow forecasting

Jennifer Andersson ; Karin Karlsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2019:006, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-10. Den ändrades senast 2019-04-10

CPL ID: 256632

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek