In English

Successiv kalkylering i tidigt skede

NABRAS AL-DEBIS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Inom byggprocessen genomför man olika kalkyler som grundar sig i modeller och handlingar som utarbetas under olika faser utav en rad olika discipliner. Parallellt med projekteringsfasen upprättar en anbudsingenjör succesivt kalkyler. Detta sätt man arbetar på i det företaget som undersöktes kan innebära att funderingar och frågor uppkommer hos både projekteringsgruppen och anbudsingenjören. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur kalkylprocessen samverkar med projekteringsprocessen. En litteraturstudie genomfördes för att ligga till grund för de kvalitativa intervjuer och observationer som genomfördes för att utreda studiens frågeställningar. Det var ett bostadsprojekt som följdes och som under utförandet av arbetet befann sig i sitt projekteringsskede. Resultatet visade att man i tidiga skeden på företaget genomför tre olika kalkyler vid tre olika faser i byggprocessen. I första fasen användes nyckeltal för att sedan övergå till att man kalkylerar succesivt. Samverkan mellan processerna sker framförallt genom att projektörerna gör iordning handlingar som skall användas vid kalkylering av en anbudingenjör. Vissa personer som intervjuades efterfrågade en förbättring i samverkan mellan kalkyler och projekteringsprocesserna medan andra inte såg nyttan av den. En slutsats är att kalkylprocessen behöver bli mer identifierad och bör integreras i projekteringsprocessen istället för att vara en osammanhängande parallell process till projekteringen. Man behöver även tillämpa NCC Projektstudion på rätt sätt så att man finner rätt förutsättningar för att delta i den.

Nyckelord: kalkyl, systemhandlingsskede, bygghandlingsskede, projekteringPublikationen registrerades 2019-04-02. Den ändrades senast 2019-04-02

CPL ID: 256628

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek