In English

Crowd sourcing of sensor maps - for autonomous driving localization

Andreas Löfman ; Linlin Guo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX018/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-02. Den ändrades senast 2019-05-22

CPL ID: 256622

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek