In English

Bringing a H&N microwave hyperthermia applicator from laboratory to clinics

Bastiaan Elling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX116/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-02.

CPL ID: 256616

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek