In English

Real-time tracking of human motions and adaptive robot path planning for assembly cooperation

Hanna Berggren ; Fabian Melvås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX117/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-04-02. Den ändrades senast 2019-04-23

CPL ID: 256613

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek