In English

Karaktärisering av mekaniska egenskaper hos Hybrix TM och förstudie hållfasthetsanalys av AGC

Characterization of mechanical properties of Hybrix TM and pre-study strength analysis of AGC

Mattias Folestad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-03-26. Den ändrades senast 2019-03-26

CPL ID: 256604

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek