In English

Defined by nature - an exploration of how a hotel can be designed with the experience of nature in focus

Lina Sjöqvist ; Anna Cajmatz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-26. Den ändrades senast 2019-03-26

CPL ID: 256603

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek