In English

the GIRL’S ROOM - a search for feminist monumentality

Moa Hannerz Simå
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-26. Den ändrades senast 2019-03-26

CPL ID: 256602

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek