In English

LIFE IN BUILDINGS - A study on how to increase the potentials of social interaction in markets based on use-space-design relation

Rongchao Jiang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-26. Den ändrades senast 2019-03-26

CPL ID: 256601

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek