In English

Hyperlocal alert messages: Communicating important information to the public in a crisis

ANNA SKOGLUND ; Kristina Videberger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-25. Den ändrades senast 2019-03-25

CPL ID: 256598

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek