In English

Uncertainties in groundwater modelling - A case study investigating uncertainties from parameters and assumptions in a groundwater modelling process with multiple stochastic numerical models

AGNES DANIELSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: groundwater modelling, uncertainties, conceptual model uncertainties, structural model uncertainties, parameter uncertainties, Monte Carlo analysis, stochastic modelling, PESTPublikationen registrerades 2019-03-22. Den ändrades senast 2019-03-22

CPL ID: 256597

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek