In English

PANZI - Decreasing stress in an emergency and surgery unit by organization of the built environment

Malin Saxborn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-21.

CPL ID: 256594

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek