In English

THE IN-BETWEEN CARE - A NEW PSYCHIATRIC BUILDING THAT ENCOURAGE THE LINK BETWEEN INPATIENT AND OUTPATIENT CARE

Sofia Danai Poor
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-21.

CPL ID: 256590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek