In English

Modelling of vehicle to grid interaction

Tushar Kataria
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-20. Den ändrades senast 2019-03-20

CPL ID: 256589

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek