In English

Restraint induced damage in prefabricated concrete element buildings due to longterm effects

Sebastian Jernberg ; JOHANNES TISELL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Restraint forces, restraint, cracking, clamping, tie reinforcement, DIANAPublikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek