In English

EVENT-BASED STRUCTURE An Events Arena for the Regeneration of Gothenburg's Frihamnen

Jingyi Xie
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256586

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek