In English

RECOVERY AND RELIEF Exploring architectural variables to decrease stress of patients in an emergency and surgery unit

Yue Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256585

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek