In English

INDUSTRIAL CITY 3.0 Exploring The Potentials of Urban Re-Industrialization as Planning Concept to Counteract The Shrinkage Phenomenon

Selma Gabrallah Sinanovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256584

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek