In English

CARE ABOUT CREATIVITY DESIGNING SPACES FOR WELLBEING FOR STUDENTS THROUGH A CREATIVE CENTER OF CRAFTS

Matilda Sigfridsdotter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek