In English

Peripheral Community Reformation An Exploration in Systematizing Urban Design

David Scavo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256580

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek