In English

SENSING WATER HOW WATER CAN INCREASE THE USE OF OUR SENSES WHEN EXPERIENCING ARCHITECTURE

Erica Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256579

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek