In English

Smell of Wood An exploration of how the sense of smell can be implemented into a wooden tram stop and how experiences of smell can be expressed in representtion

Emil Trabjerg Jensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256576

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek