In English

WEATHERED SENSES Exploring the sensory experiences of nature

Emelie Göransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256574

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek