In English

Memento Mori Designing with decay through differential erosion

John Bogren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-15. Den ändrades senast 2019-03-15

CPL ID: 256571

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek