In English

The potential of vehicle automation to enhance sustainable urban development

Maja Svending
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. 110 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-13. Den ändrades senast 2019-03-13

CPL ID: 256564

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek