In English

Profit vs user growth? A study of early strategies in start-ups, founder’s motivation and strategy implementation.

Antoine Manés ; Alfons Andreasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 56 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:120, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-08. Den ändrades senast 2019-03-08

CPL ID: 256561

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek