In English

Enhancing UX in washrooms utilising visitor-targeted communication

Petronella Johansson ; Sara Westerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-07. Den ändrades senast 2019-03-07

CPL ID: 256556

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek