In English

Sulfur poisoning and regeneration of copper zeolites for NH3-SCR

Åsa Högström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-06.

CPL ID: 256555

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek