In English

On control strategies of series embedded DC/DC converters in MTDC grids

Arun Dilip Khilnani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-06. Den ändrades senast 2019-03-06

CPL ID: 256554

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek