In English

A literature review on learning factory

Rasim Karukapadath Haffees ; Aswin Kumar Parekattil
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-03-04. Den ändrades senast 2019-03-19

CPL ID: 256553

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek