In English

Design Implications of Rigid Timber Gridshells - A Method for the Planning and Manufacture of Load-carrying, Rigid, Freeform Structures of Timber

Simon Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Freeform structures, Timber, Gridshells, Timber Manufacturing, Curved timber, Timber joints, Semi-rigidity, Design for manufacturability, Design for assemblyPublikationen registrerades 2019-02-27. Den ändrades senast 2019-02-27

CPL ID: 256550

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek