In English

A Holistic Approach to Integrated Roadmapping: A case study at Philips Business Unit Coffee

Carl Toller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-26. Den ändrades senast 2019-02-26

CPL ID: 256547

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek