In English

Development of a mobile-based EMG biofeedback system

Thundluck Sereevoravitgul
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-26. Den ändrades senast 2019-02-26

CPL ID: 256546

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek