In English

Integration of shared parking and public transportation for sustainable mobility

Srinivasa Rao Adrash
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. 123 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-21. Den ändrades senast 2019-02-21

CPL ID: 256542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek