In English

Modelling effects of real world driving characteristics on catalytic converter performance and energy use for different PHEV designs

Konstantinos Kousoulidis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. 39 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-21. Den ändrades senast 2019-02-21

CPL ID: 256541

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek